Suomen Viestikyyhky Yhdistyksen kilpailusäännöt 2020

1. sarjat
SM-tittelit jaetaan sarjoissa:
- Suomen paras nuorten kyyhkyjen lakka
- Suomen paras vanhojen kyyhkyjen lakka
- Suomen paras lakka (Edellisten sarjojen yhteistulos)
- Suomen nopein nuori kyyhky
- Suomen nopein vanha kyyhky
 

2. sijoitusten perusteet SM-osakilpailuissa
Kilpailusta voittajakyyhky saa 1000 pistettä ja muut kyyhkyt pisteitä suhteessa voittajan aikaan, pisteet lasketaan kaavalla  

 Kyyhkyn keskinopeus * 1000
Voittajakyyhkyn keskinopeus

Suomen paras nuorten/vanhojen kyyhkyjen lakka sarjassa kukin lakka saa SM-pisteitä osakilpailusta parhaan kyyhkyn sijoituksen mukaan. Tulokset huomioidaan seuraavasti: jos osakilpailuja 3-4, niin lakkasarjan tulokset huomioidaan 2 kisasta; jos 5, niin 3 kisasta; jos 6 tai enemmän, niin lakkasarjan tulokset huomioidaan 4 osakilpailusta. Suomen paras lakka sarjassa lasketaan nuorten ja vanhojen kyyhkyjen lakan pisteet yhteen. Pisteiden mennessä tasan, huomioitavissa osakilpailuissa enemmän kilometrejä lentänyt voittaa.

Suomen paras vanha kyyhky saa pisteitä todellisen sijoituksen perusteella jokaisesta osakilpailusta. Pisteet huomioidaan samoin kuin lakkasarjoissa. Pisteiden mennessä tasan eniten kilometrejä kauden aikana lentänyt voittaa.

Suomen paras nuori kyyhky saa pisteitä todellisen sijoituksen perusteella jokaisesta osakilpailusta. Pisteet huomioidaan samoin kuin lakkasarjoissa. Pisteiden mennessä tasan eniten kilometrejä kauden aikana lentänyt voittaa.

3. osallistuminen
Suomen Viestikyyhky-yhdistyksen kilpailuihin voivat osallistua umpirenkaalla rengastetut kyyhkyt.  Kilpailuissa on osallistumisoikeus vain Suomen Viestikyyhky-yhdistyksen jäsenillä. Hallitus voi hyväksyä vanhojen kyyhkyjen sarjaan myös muuten aukottomasti identifioidun kyyhkyn, esimerkiksi nahan alle mikrosirutetun. Kilpailijan on tällöin toimitettava myös mikrosirun lukulaite.

Nuorten kyyhkyjen sarjaan voi osallistua vain virallisella ko. vuoden renkaalla varustettu kyyhky. Rengas voi olla muunmaalainenkin virallisen yhdistyksen rengas kuin suomalainen. Muut kyyhkyt osallistuvat vanhojen kyyhkyjen sarjaan.

Kilpailuun osallistuvien kyyhkyjen tulee olla rokotettuja Maa- ja metsätalousministeriön Eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen nro 33/EEO/95 mukaisesti.

Vuosittain määräytyvä kilpailumaksu pitää olla maksettuna ennen osakilpailua.
Osallistumismaksu kilpailuissa 2020 on 50 €/koko kausi tai 20 €/kilpailu
 

4. ilmoittaminen
Kilpailukutsu julkaistaan kilpailujen johtajan toimesta yhdistyksen sivuilla 7vrk ennen kilpailua.
Osallistuvan lakan on ilmoittauduttava kilpailun johtajalle yhdistyksen keskustelu palstalle vähintään kaksi päivää ennen kilpailua.
Kyyhkyjen mukana tuodaan kilpailulomakkeet, nuoret- ja vanhat kyyhkyt eri lomakkeelle.
Lomakkeessa on kilpailijan tiedot ja kyyhkyn rengasnumero kokonaisuudessaan.

Osallistuvan lakan koordinaatit on toimitettava kilpailujen johtajalle hyvissä ajoin ennen kilpailua.  Käytettävä karttakoordinaatisto ja koordinaattien merkintätapa on WGS84 muodossa aa mm.mmm (astetta minuuttia ja minuutin tuhannesosaa).
 

5. Kyyhkyjen toimitus
Kyyhkyt toimitetaan kilpailukeskukseen viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä.  Kilpailujen johtaja ilmoittaa kilpailukutsussa tuontipaikan ja ajan. 
Osallistuva lakka huolehtii Kyyhkyjen kuljettamisesta kilpailun johtajan osoittamaan kyyhkyjen kokoamispaikkaan sekä tarvittavien todistusten esittämisestä ja kilpailumaksujen suorittamisesta.
Kilpailija voi myös itse toimittaa omat kyyhkynsä suoraan kilpailunjohtajan ilmoittamaan lähtöpaikkaan.
 

6. kilpailu
Kilpailuaika on vapautuspäivää seuraavaan päivään klo 12.00 saakka.
Kilpailuun osallistuvan kyyhkyn lentomatka on oltava vähintään 50 km.

Kyyhkyjen pitää olla lähtöpaikalla 2 tuntia ennen lähtöä. Kyyhkyt vapautetaan yhteislähdöillä, vanhojen ja nuorten kyyhkyjen sarjat erikseen. Ensin vanhat kyyhkyt, lähtöjen väli vähintään 30 minuuttia suositus 60 min.

Kilpailun johtaja päättää tarkan kyyhkyjen vapautusajan ja kyyhkyjen lähtöpaikan.
Vapautus yleensä kello 7:00, sitä voidaan siirtää myöhemmäksi lähtöpaikan sääolosuhteiden tai muiden syiden vuoksi myöhemmäksi. Vapautus tulee kuitenkin suorittaa viimeistään seuraavana päivänä. Lähtöä voidaan tarvittaessa myös aikaistaa esimerkiksi sään takia tai pitkän matkan kilpailuissa, mutta lähtö ei saa tapahtua ennen auringon nousua.

Kilpailu voidaan siirtää etukäteen sääolosuhteiden takia toiselle päivälle kilpailunjohtajan ja kilpailuun ilmoittautuneiden yhteisellä päätöksellä.

Kilpailija voi kieltää kyyhkyjensä vapauttamisen, mutta huolehtii tällöin itse niiden noutamisesta. Jos vapauttamisesta sovitaan muuna ajankohtana, niin tällöin kyyhkyt eivät kuitenkaan osallistu kilpailuun.
 

7. tulosten tarkastus
Kyyhkyt voivat kilpailla kahdella eri tarkastusmenetelmällä:

1. Numerointi järjestelmä
Kilpailujen johtaja laittaa kyyhkyille ennen lähtöä vain hänen itsensä tietämät numerointirenkaat tai leimaa numeron tiettyyn siipisulkaan, tieto käytetystä menetelmästä tai leimatusta sulasta on kerrottava kilpailijalle. Kyyhkyn saapuessa kotilakkaan sisälle, kilpailija ilmoittaa kilpailun johtajalle kyyhkynsä numerointirenkaan tai tietystä sulasta löytyvän numeron.
Tieto ilmoitetaan tekstiviestillä tai puhelimitse kilpailujen johtajalle.
Kyyhkyn saapumisaika on numerointirenkaan ilmoittamisaika (tekstiviestistä ilmenevä kellonaika, tai puhelun aika).
Mikäli ilmoitetaan usea kyyhky samalla kertaa, on kyyhkyjen ilmoitettu järjestys lopullinen ja sitä ei voi jälkeenpäin muuttaa.

2. Bricon-järjestelmä ja mikrosirurenkaat:
Jos kilpailijalla on Bricon ajanottojärjestelmä on toimintamalli seuraava:
1. Speedy ajanottolaite käytetään ennen kilpailua Clubmasterissa, jossa sen kello synkronoidaan ja tiedot tarkistetaan.
2. Tarkastetaan kyyhkyjen rengas numerot ja luetaan kyyhkyjen mikrosirut clubmasterilla. Speedy on kilpailujen ajan Racing asennossa, jolloin sen tietoja ei voi muokata tai poistaa.
 3. Kun kyyhkyt ovat saapuneet lakkaan ja Speedy on rekisteröinyt tuloajat, ilmoittaa kilpailija
kyyhkyjen numerot ja tuloajat kilpailujen johtajalle. Tulos voidaan nyt julkaista epävirallisena.
4. Speedy toimitetaan kilpailujen johtajalle tai hänen valtuuttamalle henkilölle tulosten
tarkastukseen Clubmasterilla ja samalla kilpailu suljetaan speedystä.
 

8. tulokset
Lentomatkan ja ajan perusteella lasketaan keskilentonopeus (m/min), jonka perusteella kyyhkyt asetetaan nopeusjärjestykseen sarjoittain.

Tulokset ilmoitetaan kilpailujen johtajalle viimeistään kilpailupäivästä seuraavan päivän loppuun mennessä. Kilpailujen johtaja julkaisee tulokset 3pv sisällä kilpailujen päätyttyä.
 

9. palkinnot
Yhdistyksen vuosikokouksessa palkitaan kunkin sarjan parhaat kyyhkyt seuraavasti:
 

- Suomen paras lakka, sijat 1,2 ja 3
- Suomen paras nuorten kyyhkyjen lakka, sijat 1,2 ja 3
- Suomen paras vanhojen kyyhkyjen lakka, sijat 1,2 ja 3
- Suomen nopein nuori kyyhky, sija 1.
- Suomen nopein vanha kyyhky, sija1.


 Myös yksittäisiä Kyyhkyjä voidaan palkita sijoituksesta osakilpailussa.
 

10. muutokset
Muutoksista kilpailusääntöihin päättää yhdistyksen hallitus.