Kokouspöytäkirja 2022

SUOMEN VIESTIKYYHKY-YHDISTYS ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2022
 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 10.12.2022 ABC Lojan kello 12:00 alkaen.
 
YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
 
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
 
1. Kokouksen avaus.
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:26
 
 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 
Puheenjohtaja: Zaki Kamal, sihteeri Gazmend braha, pöytäkirjantarkastajiksi Risto Nikkanen ja Hikmet Dikmen.
 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 
Kokouskutsut lähetetty jäsenille 11.11.2022. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
 
 
4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
 
Työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
 
 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.
 
Tilinpäätös liite 1, Vuosikertomus liite 2. Toiminnantarkastajan lausunnon mukaan puolletaan vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
 
 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvolliselle.
 
 
7. Päätetään jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudet kuluvalle tilivuodelle erikseen kullekin jäsenryhmälle, sekä tunnisterenkaista jäseniltä perittävän maksun suuruus.
 
Liittymismaksu: 0 euroa, Jäsenmaksu: 30 euroa
 
Kisamaksu:  50 euroa koko kausi, rajaton määrä lintuja, tai 3 euroa per lintu.
 
Tunnisterenkaat + omistajakortti: 60 senttiä/kpl. Renkaiden postitus 1 euro jos tilaus alle 20 rengasta.
 
 
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.
 
Käytiin läpi toimintasuunnitelma liite 3 ja tulo- ja menoarvio liite 4 tulevalle vuodelle.
 
 
9. Määrätään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä seuraavalle toimikaudelle.
 
Kolme jäsentä, yksi puheenjohtaja ja kaksi varsinaista jäsentä. Lisäksi kaksi varajäsentä.
 
 
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle.
 
Valittiin yksimielisesti Kamal Zakiullah puheenjohtajaksi.
 
 
11. Valitaan hallituksen jäsenet sekä hallituksen varajäsenet seuraavalle toimikaudelle.
 
Hallituksen jäseniksi valittiin Cumhur Kurtulmus ja Hikmet Dikmen. Ensimmäiseksi varajäseneksi Gazmend Braha ja toiseksi varajäseneksi Risto Nikkanen.
 
 
12. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.
Gazmend Braha valittiin toiminnantarkastajaksi ja Risto Nikkanen varatoiminnantarkastajaksi.
 
 
13. Käsitellään hallituksen esittämät ehdotukset kilpailukalenteriksi ja kilpailusäännöiksi seuraavalle toimikaudelle.
 
Hallitus päättää tarkemmat päivät ja kilpailupaikat, kilpailu alkaa kesäkuun viikko 32/2023. Jäsenet voivat hankkia yksittäisiin kilpailuihin palkintoja tai sponsoreita.
Kilpailusäännöt 2023, kauden voittaja ratkaistaan kilpailun perusteella (Nuorten sarjassa). Vanhojen lintujen sarjassa kerätään kokonaispisteet. Eniten pisteitä kerännyt on voittaja.
2023 uudet säännöt: Kilpailussa sallitaan vain Suomen tai ulkomaan viralliset renkaat ja enintään 4 ulkomaista virallista rengasta sallittu kilpailuissa. Suomen Viestikyyhky-yhdistys auttaa rokotuksissa ja 50% kuluista, vain ne kilpailijat jotka osallistuvat kilpailuun. Rokotuksen jälkeen sinun tulee osallistua kaikkiin kilpailuihin, muuten rokotusmaksut peritään takaisin!. Huomiota :- Rokotustodistus tulee toimittaa puheenjohtajalle 2 viikkoa ennen kilpailua.
 
 
 
14. Muut esille tulevat asiat
 
Suunnitellaan yhteisrokotuksia. Vanhat 2012-2022 renkaat myydään 25 senttiä kappale, ostaminen vain yhdistyksen jäsenille. Mikrosiru hinta 2€. Palkintopokaalien lisäksi kilpailuista diplomi.
Löytökyyhkyistä ilmoitus Kirsi Koskinen.
Jos jäsen osallistuu tapahtumiin, yhdistys voi osallistua pienellä osuudella kustannuksiin kuten pöytämaksuun.
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14:00
 
Suomen Viestikyyhky-yhdistys ry