Suomen Viestikyyhky Yhdistyksen kilpailusäännöt 2011

Suomen Viestikyyhky Yhdistyksen kilpailusäännöt 2011

1. sarjat
SM-tittelit jaetaan sarjoissa:
- Suomen paras lakka
- Suomen paras nuorten lintujen lakka
- Suomen paras vanhojen lintujen lakka
- Suomen nopein nuori kyyhky
- Suomen nopein vanha kyyhky

2. sijoitusten perusteet SM-osakilpailuissa
Suomen paras lakkasarjoissa huomioidaan SM-osakilpailuista kilpailijan parhaiten kotiutuneen nuoren ja vanhan kyyhkyn saavuttama aika.
Lentoajat huomioidaan seuraavasti; jos osakilpailuja 3, niin lakkasarjan lentoajat huomioidaan 2 kisasta; jos 4, niin 3 kisasta; jos 5 tai enemmän, niin lakkasarjan lentoajat huomioidaan 4 osakilpailusta.

Suomen paras lakka nuoret/vanhat lopulliseksi lentoajaksi muodostuu kustakin kilpailusta kilpailijan parhaiten kotiutuneen nuorten ja vanhojen kyyhkyjen keskinopeudesta.
Suomen paras lakka sarjassa lasketaan Suomen paras nuori ja vanha kyyhkyjen lentoaikojen keskiarvo.

Lopullinen tulosjärjestys Lakkasarjoissa muodostuu siis lentoaikojen keskinopeuksista.

Suomen paras vanha lintu on lintu joka on saavuttanut parhaan keskinopeuden kilpakauden aikana yhteensä yli 700km matkalta. Kisoja linnun pitää suorittaa kilpakauden aikana vähintään kolme. Yhteenlaskettu matka voidaan saavuttaa myös vähemmällä kuin kolmella kilpailulla. Paras kokonaisuus vuoden aikana suoritetuista kilpailuista huomioidaan. Linnun pitää olla paikalla kun palkinto jaetaan kisakauden loputtua.

Samoin Suomen paras nuori lintu on samoin kuin yllä, mutta kilpailuja vähintään kaksi ja yhteenlaskettu matka kilpakauden aikana vähintään 400km.

3. osallistuminen
Suomen Viestikyyhky-yhdistyksen kilpailuihin voivat osallistua vain virallisella vuosirenkaalla rengastetut linnut.  Kilpailuissa on osallistumisoikeus vain Suomen Viestikyyhky-yhdistyksen jäsenillä.

Nuorten lintujen sarjaan voi osallistua vain ko. vuoden renkaalla varustettu lintu.
Muut linnut osallistuvat vanhojen lintujen sarjaan.

Kilpailuun osallistuvien lintujen tulee olla rokotettuja Maa- ja metsätalousministeriön Eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen nro 33/EEO/95 mukaisesti.

Vuosittain määräytyvä kilpailumaksu pitää olla maksettuna ennen osakilpailua.
Osallistumismaksu kilpailuissa 2011 on 3 €/lintu, 15 €/5 tai useampia lintuja tai 50 €/koko kausi.
 

4. ilmoittaminen
Kilpailukutsu julkaistaan kilpailujen johtajan toimesta yhdistyksen sivuilla 7vrk enne kilpailua.
Osallistuvan lakan on ilmoittauduttava kilpailun johtajalle yhdistyksen keskustelu palstalle vähintään kaksi päivää ennen kilpailua.
Lintujen mukana tuodaan kilpailulomakkeet, nuoret- ja vanhat linnut eri lomakkeelle.
Lomakkeessa on kilpailijan tiedot ja linnun rengasnumero kokonaisuudessaan.

Osallistuvan lakan koordinaatit on toimitettava kilpailujen johtajalle hyvissä ajoin ennen kilpailua.  Käytettävä karttakoordinaatisto ja koordinaattien merkintätapa on WGS84 muodossa aa mm.mmm (astetta minuuttia ja minuutin tuhannesosaa).

5. lintujen toimitus
Linnut toimitetaan kilpailukeskukseen viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä.  Kilpailujen johtaja ilmoittaa kilpailukutsussa tuontipaikan ja ajan. 
Osallistuva lakka huolehtii lintujen kuljettamisesta kilpailun johtajan osoittamaan lintujen kokoamispaikkaan sekä tarvittavien todistusten esittämisestä ja kilpailumaksujen suorittamisesta.
 

6. kilpailu
Kilpailuaika on vapautuspäivää seuraavaan päivään klo 12.00 saakka.
Kilpailuun osallistuvan linnun lentomatka on oltava vähintään 50 km.
Kyyhkyjen pitää olla lähtöpaikalla 2tuntia ennen lähtöä.

Linnut vapautetaan yhteislähdöillä, vanhojen ja nuorten lintujen sarjat erikseen. Ensin vanhat linnut, lähtöjen väli 30 minuuttia.

Kilpailun johtaja päättää tarkan lintujen vapautusajan ja lintujen lähtöpaikan.
Vapautus voi alkaa kello 7:00, mutta sitä voidaan siirtää pakottavissa tapauksissa lähtöpaikan sääolosuhteiden vuoksi myöhemmäksi.  Vapautus tulee suorittaa viimeistään seuraavana päivänä.

Jos vapautus ei silloinkaan ole mahdollista perutaan kilpailu.  Kilpailujen johtaja sopii kilpailijan kanssa joko vapautuksesta myöhemmin tai kilpailija noutaa lintunsa takaisin.
Lähtöpaikka voi sijaita muualla kuin itse lintujen kokoamispaikka.
 
Kilpailija voi kieltää lintujensa vapauttamisen, mutta huolehtii tällöin itse niiden noutamisesta. Jos vapauttamisesta sovitaan muuna ajankohtana, niin tällöin linnut eivät kuitenkaan osallistu kilpailuun.
 

7. tulosten tarkastus
Linnut voivat kilpailla kahdella eri tarkastusmenetelmällä:
1. Numerointirenkaat:
Kilpailujen johtaja laittaa linnuille ennen lähtöä vain hänen itsensä tietämät numerointirenkaat. Linnun saapuessa kotilakkaan kilpailija ilmoittaa kilpailun johtajalle lintunsa numerointirenkaan numeron.
Tieto ilmoitetaan tekstiviestillä kilpailujen johtajalle.
Linnun saapumisaika on numerointirenkaan ilmoittamisaika (tekstiviestistä ilmenevä kellonaika).
Mikäli ilmoitetaan usea lintu samalla kertaa, on lintujen ilmoitettu järjestys lopullinen ja sitä ei voi jälkeenpäin muuttaa.

2. Bricon järjestelmä ja mikrosirurenkaat:
Jos kilpailijalla on Bricon ajanottojärjestelmä on toimintamalli seuraava:
1. Speedy ajanottolaite käytetään ennen kilpailua Clubmasterissa, jossa sen kello ja tiedot tarkistetaan.
2. Kilpailujen johtaja tarkastaa lintujen FI numerot ja ottaa ne sisään clubmasterin kautta.
Speedy käytetään kilpailujen ajan Racing asennossa.
 3. Kun linnut ovat saapuneet lakkaan ja Speedy on rekisteröinyt tuloajat ilmoittaa kilpailija
lintujen numerot ja tuloajat kilpailujen johtajalle. Tulos voidaan nyt julkaista epävirallisena.
Mielellään tulokset siirretään Speedystä tietokoneelle ja lähetetään Speedyn muodostama tiedosto.
4. Speedy toimitetaan kilpailujen johtajalle tai hänen valtuuttamalle henkilölle tulosten
tarkastukseen Clubmasterilla. Kilpailujen johtaja yhdessä seuraavan kilpailun johtajan kanssa sopivat käytännön speedyn toimitustavasta.

 

8. tulokset
Lentomatkan ja ajan perusteella lasketaan keskilentonopeus (m/min), jonka perusteella linnut asetetaan nopeusjärjestykseen sarjoittain.

Tulokset ilmoitetaan kilpailujen johtajalle viimeistään kilpailupäivästä seuraavan päivän loppuun mennessä.
Kilpailujen johtaja julkaisee tulokset 3pv sisällä kilpailujen päätyttyä.

 

9. palkinnot
Yhdistyksen vuosikokouksessa palkitaan kunkin sarjan parhaat linnut seuraavasti:
- Suomen paras lakka, sijat 1,2 ja 3
- Suomen paras nuorten lintujen lakka, sijat 1,2 ja 3
- Suomen paras vanhojen lintujen lakka, sijat 1,2 ja 3
- Suomen nopein nuori lintu, sija 1.
- Suomen nopein vanha lintu, sija1.
 Myös yksittäisiä lintuja voidaan palkita sijoituksesta osakilpailussa.

 

10. muutokset
Muutoksista kilpailusääntöihin päättää yhdistyksen hallitus.