Kokouspöytäkirja 2020

SUOMEN VIESTIKYYHKY-YHDISTYS ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2020


Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 29.11.2020 ABC Lahdesjärvi kello 12:00 alkaen.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:00


2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Puheenjohtaja: Zaki Kamal, sihteeri Cumhur Kurtulmus , pöytäkirjantarkastajiksi Mehmet Cevirel ja  Hikmet Dikmen.
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsut lähetetty jäsenille 09.10.2020. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.

Työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.


5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.

Tilinpäätös liite 1, Vuosikertomus liite 2. Toiminnantarkastajan lausunnon mukaan puolletaan vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.


6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvolliselle.


7. Päätetään jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudet kuluvalle tilivuodelle erikseen kullekin jäsenryhmälle, sekä tunnisterenkaista jäseniltä perittävän maksun suuruus.

Liittymismaksu: 5 euroa, Jäsenmaksu: 20 euroa

Kisamaksu:  50 euroa koko kausi, rajaton määrä lintuja, tai 3 euroa per lintu.

Tunnisterenkaat + omistajakortti: 60 senttiä/kpl. Renkaiden postitus 1 euro jos tilaus alle 20 rengasta.


8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.

Käytiin läpi toimintasuunnitelma liite 3 ja tulo- ja menoarvio liite 4 tulevalle vuodelle.


9. Määrätään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä seuraavalle toimikaudelle.

Kolme jäsentä, yksi puheenjohtaja ja kaksi varsinaista jäsentä. Lisäksi kaksi varajäsentä.
 

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle.

Valittiin yksimielisesti Kamal Zakiullah puheenjohtajaksi.


11. Valitaan hallituksen jäsenet sekä hallituksen varajäsenet seuraavalle toimikaudelle.

Hallituksen jäseniksi valittiin Cumhur Kurtulmus ja Hikmet Dikmen. Ensimmäiseksi varajäseneksi Mehmet Cevirel ja toiseksi varajäseneksi Metin Cevirel.


12. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Sina Heidari valittiin toiminnantarkastajaksi ja Metin Cevirel varatoiminnantarkastajaksi.


13. Käsitellään hallituksen esittämät ehdotukset kilpailukalenteriksi ja kilpailusäännöiksi seuraavalle toimikaudelle.

Hallitus päättää tarkemmat päivät ja kilpailupaikat, kilpailu alkaa kesäkuun viikko 24/2021. Jäsenet voivat hankkia yksittäisiin kilpailuihin palkintoja tai sponsoreita.
Kilpailusäännöt 2021, kauden voittaja ratkaistaan kolmen viimeisen kilpailun perusteella (Nuorten sarjassa). Vanhojen lintujen sarjassa kerätään kokonaispisteet. Eniten pisteitä kerännyt on voittaja.
2021 uudet säännöt: Kilpailussa sallitaan vain Suomen tai ulkomaan viralliset renkaat ja enintään 4 ulkomaista virallista rengasta sallittu kilpailuissa.

 

14. Muut esille tulevat asiat

Suunnitellaan yhteisrokotuksia. Vanhat 2012-2020 renkaat myydään 25 senttiä kappale, ostaminen vain yhdistyksen jäsenille. Mikrosiru hinta 2€. Palkintopokaalien lisäksi kilpailuista diplomi.Peräkärry asia:- sovittu ja annettu hallitukselle valtuus ostaa peräkärry.
Suunnitellaan kotisivujen uusimista.Löytökyyhkyistä ilmoitus Hikmet Dikmen.
Jos jäsen osallistuu tapahtumiin, yhdistys voi osallistua pienellä osuudella kustannuksiin kuten pöytämaksuun.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14:15

Suomen Viestikyyhky-yhdistys ry