Toimintakertomus kaudesta 2017

Selvitettiin 2016 vuosikokouksessa esitetyn mukaisesti viestikyyhkylakkojen mahdollisia sijoituspaikoja harrastajille turussa. Turun kaupungilta saatiin harrastajien kyyhkyslakkojen käyttöön kolme ehdotusta mahdollisista sijoituspaikoista. Asia ei kuitenkaan edennyt pidemmälle koska yhdistyksellä ei ollut 2017 maksaneita jäseniä turussa.

Tilattiin muille kuin viestikyyhkyille käytettäväksi renkaita FIN-R tunnuksella, 2016 vuosikokouksen esityksen mukaisesti. Näitä ei kuitenkaan myyty yhtään kappaletta.

Kilpailutoimintaa ei ollut tänä vuonna aktiivisten kilpailijoiden vähyyden vuoksi, eikä uusia jäseniä ole saatu houkuteltua mukaan kilpailutoimintaan.

Jäsenmäärä on 25 maksanutta jäsentä, kaivattaisiin aktiivisia jäseniä ja tapahtumia, joiden kautta saataisiin jäsenmäärätkin nousuun.

Viestikyyhkytietoutta on saatu vietyä eteenpäin aktiivisten jäsenten toimesta, joiden ansiosta on ollut lehtijuttuja ja saatu myös televisionäkyvyyttä. Facebook ryhmä on ollut myös aktiivinen ja keskustelu onkin siirtynyt käytännössä sinne yhdistyksen vanhalta keskustelupalstalta.